Kim jest postać wypowiadająca się w wierszu i do kogo się zwraca?
...