Starzec z obrazu jest strażnikiem narodowej tradycji.
Sformułuj argument uzasadniający tę myśl.

...
...