W miarę upływu czasu bohaterka tekstu # zaczyna się bać

A. matczynych pouczeń.
B. mazgajstwa.
C. babcinej krytyki.
D. dorosłości.