Użyty przez bohaterkę tekstu # wyraz mamidło w kontekście ostatniego zdania wskazuje na

A. czułość.
B. gniew.
C. niechęć.
D. podziw.