Według bohaterki tekstu # o dorosłości świadczy

A. możliwość otrzymania dokumentu tożsamości.
B. uświadomienie sobie istniejących ograniczeń.
C. osiągnięcie dojrzałości fizycznej.
D. pozwalanie sobie na wszystko.