Co było następstwem wypraw Bolesława przeciwko Pomorzanom?

A. Gniew króla.
B. Bunt możnych.
C. Uznanie ojca.
D. Hołd rycerzy.