W okresie dorastania Bolesław zapowiadał się na znakomitego

A. stratega.
B. sędziego.
C. dyplomatę.
D. podróżnika.