Z jakiej dynastii wywodził się Bolesław Krzywousty?

A. Jagiellonów.
B. Wazów.
C. Piastów.
D. Sasów.