Gall pisze o Bolesławie Marsowe chłopię, aby podkreślić jego

A. wyniosłość.
B. ostrożność.
C. dorosłość.
D. waleczność.