Postawę dorastającej młodzieży wobec świata dorosłych cechuje

A. wyrachowanie.
B. obojętność.
C. krytycyzm.
D. ugodowość.