Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Okres, w którym kultura neolityczna pojawiła się na terenie Egiptu, oznaczony jest na taśmie chronologicznej numerem

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4