Do odpowiednich rubryk tabeli wpisz zgrubienia występujące we fragmencie wiersza:

potężny Wicher wyziera wpół cielska,
rozrzucił ręce, rozpostarł skrzydliska,
a woda w pył mu o pierś się rozpryska.

Dopisz ich formy neutralne, a następnie zdrobnienia tych form.

Zgrubienia Wyrazy neutralne Zdrobnienia