Używając terminów odnoszących się do budowy wiersza, podaj dwie cechy utworu Kazimiery Iłłakowiczówny, które decydują o jego melodyjności.
...
...