Napisz, jaką funkcję pełni wielokropek w wierszu Pejzaż.
...