Wyjaśnij, za czym tęskni osoba mówiąca w wierszu, opisując ogrody tęsknoty. Nie posługuj się
określeniami z tekstu.
...