Wypisz z utworu wers, w którym bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny.
...