Wypisz z tekstu # fragment, który mógłby być opisem ogrodu znajdującego się na fotografii.

...
...
...
...
...
...