Realizując koncepcję ogrodu przedstawionego na fotografii, twórca

A. wyeksponował wyjątkowo urozmaiconą rzeźbę terenu.
B. podporządkował jego kompozycję nieregularnemu układowi ścieżek.
C. odrzucił troskę o artystyczne formy na rzecz zachowania naturalnego krajobrazu.
D. rozplanował go wzdłuż wiodącej zapewne od pałacu osi kompozycyjnej.