Cykliczne spotkania organizowane przez króla Stanisława Augusta w jego letniej rezydencji przeszły do historii pod nazwą

A. obiadów czwartkowych.
B. wieczorów literackich.
C. poranków w Pomarańczami.
D. kolacji w pałacu Na Wodzie.