Przebudowa parku Łazienkowskiego, o której mowa w tekście #, zbiegła się w czasie

A. z odrodzeniem kulturalnym na ziemiach polskich.
B. z zaniechaniem reform gospodarczych w Polsce.
C. z rozwojem terytorialnym państwa polskiego.
D. z umocnieniem się pozycji Polski w Europie.