Odsłonięcie w 1788 roku pomnika Jana III Sobieskiego w parku Łazienkowskim miało na celu upamiętnienie

A. dawnego triumfu oręża polskiego.
B. bliskich związków króla z Warszawą.
C. zakończenia rozbudowy Łazienek.
D. koronacji ostatniego króla polskiego.