Z tekstu # wynika, że znawcą ogrodnictwa był

A. Andrzej Le Brun.
B. Jan Chrystian Schuch.
C. Dominik Merlini.
D. Tylman z Gameren.