Warszawskie Łazienki zawdzięczają swe piękno mecenatowi

A. Zygmunta Starego.
B. Stefana Batorego.
C. Jana III Sobieskiego.
D. Stanisława Augusta Poniatowskiego.