W 1791 roku królewski teatr w Pomarańczarni stał się na pewien czas

A. sceną publiczną.
B. salą kąpielową.
C. biblioteką króla.
D. galerią rzeźb.