Wyrazem podstawowym dla rzeczownika ogród jest

A. ogródek. B. ogrodzić. C. ogrodniczka. D. ogrodniczy.