W ostatnim zdaniu tekstu # autor wyraża

A. ubolewanie.  B. nadzieję.  C. obawę. D. zadowolenie.