Zdaniem autora tekstu # dla człowieka XX wieku współczesny ogród to przede wszystkim

A. obszar o szczególnych walorach krajobrazowych.
B. centrum kultu religijnego.
C. przedmiot badań naukowych.
D. miejsce o charakterze użytkowym.