Z tekstu # wynika, że

A. ogród angielski kształtowano na wzór ogrodu średniowiecznego.
B. modelowy ogród francuski odwzorowywał naturalny krajobraz.
C. twórcy ogrodu angielskiego odrzucali sztuczną regularność.
D. koncepcja ogrodu francuskiego wynikała z modelu ogrodu angielskiego.