Ukształtowanie parku Łazienkowskiego miało cechy charakterystyczne dla dwóch stylów:

A. babilońskiego i francuskiego.
B. niemieckiego i angielskiego.
C. francuskiego i angielskiego.
D. babilońskiego i włoskiego.