Renesans, jedna z epok w kulturze europejskiej, narodził się

A. we Francji.
B. w Anglii.
C. w Polsce.
D. we Włoszech.