Fontanna wznoszona w centrum średniowiecznego ogrodu była symbolem

A. prawdy. B. sprawiedliwości.
C. życia. D. niewinności.