Zdaniem autora tekstu # twórcy wielu średniowiecznych ogrodów wzorowali się na

A. babilońskich tarasach.
B. parkach krajobrazowych.
C. biblijnym raju.
D. mitycznej Arkadii.