Z tekstu # wynika, że w Babilonii ogród Amyitis miał duże znaczenie, gdyż

A. tylko w nim mogły odbywać się obrzędy religijne i dysputy filozoficzne.
B. świadczył o potędze władcy, który potrafił ujarzmić nawet dziką przyrodę.
C. znajdowało się tam ożywcze źródło, o którym mowa w Księdze Rodzaju.
D. był jedynym źródłem natchnienia dla tamtejszych poetów i malarzy.