Wiszące ogrody zaliczane do siedmiu cudów świata powstały w okresie

A. starożytności. B. średniowiecza. C. odrodzenia. D. romantyzmu.