Wyraz magia użyty w tytule Magia ogrodów wskazuje na ich

A. genezę i historyczne przemiany.
B. dziką naturę i nieregularną kompozycję.
C. funkcje i stylową różnorodność.
D. niezwykły urok i siłę oddziaływania.