Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz, że śmiech niekiedy może być nauką. Odwołaj się do przykładów z literatury lub filmu, ewentualnie z obu tych dziedzin.
Pamiętaj, że Twoja praca nie powinna być krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca.