I śmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar1, nie z osób natrząsa;
I żart dowcipną przyprawiony sztuką
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa;

Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragment), Wrocław 1969.

 1przywara – wada zasługująca na upomnienie; złe przyzwyczajenie

 Cytując odpowiednie fragmenty Tekstu IV, podaj warunki, jakie – zdaniem autora – powinny spełniać: