Streść w 3 – 4 zdaniach utwór Aleksandra Fredry Trzeba by.

...
...
...
...
...
...
...
...