Uzupełnij tabelę, wpisując numery odpowiednich wersów utworu Aleksandra Fredry Trzeba by.

Element kompozycji Numery wersów
Wstęp: przedstawienie okoliczności zdarzenia  
Rozwinięcie: prezentacja postaw i zachowań bohaterów  
Zakończenie: ukazanie konsekwencji postaw bohaterów  
Morał: pouczenie wynikające z bajki