Prezentowana praca mogła powstać najwcześniej w roku

A. 1989.
B. 1990.
C. 2004.
D. 2005.