Praca Jacka Sasina ma

A. przekonać, że jakoś to będzie.
B. uświadomić, że nie święci garnki lepią.
C. rozbawić i skłonić do przemyśleń.
D. wzruszyć i wzbudzić litość.