Autor przedstawionej pracy

A. ośmiesza postacie z życia politycznego.
B. komentuje otaczającą go rzeczywistość.
C. przedstawia fakt historyczny.
D. informuje o wydarzeniu kulturalnym.