Praca Jacka Sasina jest

A. rysunkiem satyrycznym.
B. grafiką użytkową.
C. szkicem z natury.
D. fotografią artystyczną.