Autor Krotochwili, jaką zakonnik jeden wyrządził kupcowi pewnemu jest znany przede

wszystkim jako

A. bajkopisarz epoki starożytnej.
B. szesnastowieczny dramaturg.
C. malarz przełomu XV i XVI wieku.
D. malarz przełomu XVI i XVII wieku.