Które powiedzenie najtrafniej ilustruje zdarzenie przedstawione w Tekście #?

A. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
B. Niósł ślepy kulawego.
C. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
D. Syty głodnego nie zrozumie.