Wyrażenie: trud świętego Krzysztofa oznacza w tekście krotochwili

A. przenoszenie kupca przez rzekę.
B. przenoszenie bagażu przez rzekę.
C. przeprawę zakonników przez rzekę.
D. przeprawę kupca przez rzekę.