Kupiec, aby osiągnąć cel, odwołał się do

A. uczuć zakonników.
B. swego samopoczucia.
C. norm społecznych.
D. reguły zakonnej.