W wypowiedzi: Przez całe życie kształtujemy pewien smak obejmujący poczucie humoru. Decyduje on o tym, że żarty rozśmieszające jedną osobę do łez dla innej mogą być wręcz żałosne słowo smak odnosi się do

A. ogółu poglądów głoszonych przez psychologów.
B. zmysłu decydującego o upodobaniach kulinarnych.
C. apetytu; przyjemności, jaką może sprawiać jedzenie.
D. gustu; elegancji, poczucia piękna i wytworności.