Rozmówczyni Magdaleny Buszek jest zdania, że śmiech

A. jest ulubioną bronią człowieka.
B. odgrywa ważną rolę w życiu człowieka.
C. ma decydujący wpływ na oblicze współczesnego świata.
D. jest najistotniejszym przejawem kultury osobistej człowieka.