Z odpowiedzi na pytanie: Jakie są oblicza humoru? wynika, że

A. humor ma zawsze jedno oblicze.
B. oblicza humoru mogą być bardzo różne.
C. oblicza humoru niezwykle trudno sklasyfikować.
D. występowanie humoru jest uwarunkowane genetycznie.